• 2014-01-14-09-10-34_decoต้อนรับสามเณร

    วันนี้อยู่พุทธเมตตาธรรมสถาน ต้อนรับการมาอยู่ของสามเณรหนุ่ม และเด็กชายกัมพูชาวัยหกขวบด้วย เราทั้งสามช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ แล้วขนย้ายไปถมที่ดินใหม่มากมาย การมีคนมาอยู่ด้วยคือการมาช่วยเรา ให้ทำตนเป็นแบบอย่างแก่คนที่มาอยู่ เขาเป็นแรงกระตุ้นให้เราขยันเพิ่มขึ้น คนแวดล้อมเรานั่นแหละช่วยเรามิน้อย สามเณรหนุ่มได้ซักผ้าตากแห้งอย่างดี เนื่องจากเราเองก็มีวินัยชีวิตซักผ้าทุกวัน อาบน้ำทุกวัน ไม่น้อยกว่าวันละสองหน เมื่อวานอาบน้ำถึงสามหน ที่วัดชนะด้วย เมื่อเราปรับชีวิตได้เช่นนี้ ก็ไปถึงสามเณร ทำให้เขาดู พูดแนะนำสั่งสอนเขาด้วย แปลว่าเณรนี่แหละมาช่วยเรารักษาตนเอง พรุ่งนี้จะไปเทศน์งานบุญที่การเคหะท่าจีน สามเณรจะไปด้วย สมณะผู้ใหญ่ก็ไปด้วย ใครจะไปร่วมบุญให้โทรถามทางคุณอี๊ด ๐๘๗-๓๒๙๒๖๔๐more

  • 10168167_264894017016662_1603395353_nบันทึกธรรม

  • 10151977_264631063709624_1718448147_nหญิงคนกล้า

  • 1468711_264208270418570_1409188654_nรอดูอาการ

  • 1554474_264045020434895_1753889121_nอุบัติเหตุ

….

ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์

prajan