หญิงผู้หนึ่งจะใส่บาตรด้วยเงิน
หน้าร้านคุณยายวัย๘๑ขายต้นไม้
ในที่สุดเปลี่ยนจากการใส่บาตรเงิน
เป็นการใส่บาตรด้วยต้นไม้หนึ่งต้น
และคุณยายเจ้าของร้านอีกหนึ่งต้น
ขอความเจริญงอกงามจงมีแก่ทุกคน
(ตลาดกระทุ่มแบน)