ทานผลไม้สด-ก่อนกินข้าว
ทานผักสุกทุกคราวที่ทานได้
ทุกคำเคี้ยวต้องมีผักปลอดพิษภัย
ประกาศชัยความอ้วนฉุ-อายุยืน
อาหาร
เป็นหนึ่งในโลก(พระไตรปิฎก)