ขอบคุณทุกความห่วงใย
ที่มีต่อพี่สาวอาตมาคือป้าสงัด
หลังถูกปิคอัฟชนกระเด็นหัวโหม่งพื้น
แปลกตรงที่ไม่มีอาการทางสมองเลย
มีอาการปวดระบมช่องท้องด้านซ้าย
เมื่อคืนอาตมาพาไปโรงพยาบาลอีกรอบ
บัดนี้อยู่ในช่วงรอดูอาการภายใน๒๔ชั่วโมง