รู้สึกหอมสดชื่นตอนตื่นเช้า
มาพบเจ้า หูกระทิง สิ่งสูงส่ง
เพิ่มพูนชีวิตชีวาอวดอ่าองค์
สูดกลิ่นหอมล้อมวงชีวิตชีวา

นี่คือ-พุทธเมตตาธรรมสถาน
สายลมผ่านผ่อนเพลาดูเข้าท่า
มวลแมกไม้สายธารสานศรัทธา
โลกแล้งร้อนผ่อนอุราเอื้ออารมณ์