๑.คิดถึงพี่สาวที่เลี้ยงเรามาแต่ยังเล็ก
พี่สงัดหรือป้าสงัดสมุนไพร-อ่างทอง
ขอส่งใจจากวัดชนะสงครามถึงพี่สาว
เพื่อให้พี่สาวชนะสงครามอุบัติเหตุด้วย

๒.
ขณะนี้เราอยู่วัดชนะสงคราม
ด้วยได้นำพาหมอเจคอบฯ มาเยี่ยมชม
โดยจริงหมอเจคอบฯพาเรามาจะถูกกว่า
ท่านเป็นหมอธรรมชาติบำบัดที่เก่งมาก
โทรหาเราเมื่อวานนี้ ต้องการพบเรา
ด้วยเราเคยทำงานร่วมกันมานานแล้ว
วันนี้มาพบท่านที่วัดบวรฯและวัดชนะฯ
เดินผ่านถนนข้าวสารยามบ่ายแดดร้อน
ขณะนี้หมอกลับที่พักไปแล้ว เราอยู่ที่วัด

วัดหลายวัดในกรุงเทพฯเป็นวัดที่น่าเข้า
เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นมิตรเป็นญาติ
เราตั้งใจจะเข้าวัดให้มากวัดเท่าที่ทำได้
จะสร้างความประทับใจในส่วนดีของวัด
ด้วยวัดเป็นสถานที่รวมแห่งความศรัทธา

๓.วันนี้ ๑๘.๐๐ เทศน์ที่เวทีพลังงานทดแทน
สะพานกษัตริย์ศึก กรุงเทพมหานคร