มีต้นไทร ใบสวยยิ้ม อยู่ริมถนน
แผ่ร่มเงา เหล่าผู้คน รถยนต์ผ่าน
ต้นตีนเป็ดอีกสองต้นร่วมผลงาน
เป็นสามร่ม ผสมผสาน สมานไพร

เป็นผลงาน กาลเวลา อันน่ารัก
เป็นที่พักเป็นที่ผ่อนหลบร้อนได้
เป็นที่พึ่งซึ่งพบพานแล้วผ่านไป
เป็นที่มา ว่าทำไม ต้องให้ปัน

เคหะสมุทรสาคร ซอย๙
ยามเช้า วันพุธ ๒/๔/๕๗