“ม่วนซื่นโฮแซว” มิเสแสร้ง
“อยู่ดีมีแฮง” “อิหลึกปึกหนา”
“หย่าวหย่าว” ยาวไกล ไม่รอรา
“สะเหม่นมึน” ขึ้นมา น่า “ออนซอน”