วันนี้อยู่พุทธเมตตาธรรมสถาน
ต้อนรับการมาอยู่ของสามเณรหนุ่ม
และเด็กชายกัมพูชาวัยหกขวบด้วย
เราทั้งสามช่วยกันเก็บกวาดใบไม้
แล้วขนย้ายไปถมที่ดินใหม่มากมาย
การมีคนมาอยู่ด้วยคือการมาช่วยเรา
ให้ทำตนเป็นแบบอย่างแก่คนที่มาอยู่
เขาเป็นแรงกระตุ้นให้เราขยันเพิ่มขึ้น
คนแวดล้อมเรานั่นแหละช่วยเรามิน้อย
สามเณรหนุ่มได้ซักผ้าตากแห้งอย่างดี
เนื่องจากเราเองก็มีวินัยชีวิตซักผ้าทุกวัน
อาบน้ำทุกวัน ไม่น้อยกว่าวันละสองหน
เมื่อวานอาบน้ำถึงสามหน ที่วัดชนะด้วย
เมื่อเราปรับชีวิตได้เช่นนี้ ก็ไปถึงสามเณร
ทำให้เขาดู พูดแนะนำสั่งสอนเขาด้วย
แปลว่าเณรนี่แหละมาช่วยเรารักษาตนเอง
พรุ่งนี้จะไปเทศน์งานบุญที่การเคหะท่าจีน
สามเณรจะไปด้วย สมณะผู้ใหญ่ก็ไปด้วย
ใครจะไปร่วมบุญให้โทรถามทางคุณอี๊ด
๐๘๗-๓๒๙๒๖๔๐