ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
หญิงคนกล้า จารุวรรณ
คนกรุงฯ หมายมุ่งมั่น
การตรวจสอบ-ขอขอบคุณ
คนมีอำนาจ
ต้องไม่ขี้ขลาด
กับการถูกตรวจสอบ
อยู่ในกรอบกุศลกรรม