แบ่งส้มหนึ่งถุงให้เด็กเหล่านี้
เด็กคนหนึ่งคว้าหมับคนแรกห้าผล
โดยที่อีกคนหนึ่งหยิบผลเดียว
เด็กส้มห้าผลจะพยายามหยิบเพิ่ม
เราห้ามไว้และเราหยิบเพิ่มเด็กหนึ่งผล
จนเด็กหนึ่งผลมีส้มถึงห้าผล
ถามว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กห้าผล
และเด็กคนไหนเป็นเด็กหนึ่งผล