กระสอบข้าว ทับศพ คนเหม็นสาบ
เซ่นผลบาปผิดระบอบกระสอบข้าว
เมื่อทรยศ-ปดชาวนา ถึงคราคราว
รับผลกรรมเกินกล่าวแก้กลับกรรม

ถอยหลังเถิด เปิดประเทศ วิเศษแท้
ยอมพ่ายแพ้ ยอมรับผิด เลิกคิดต่ำ
เสียโอกาส ของชาติเรา “เน่าผู้นำ”
กลับเข้าถ้ำ ถอยลงรู เถอะ “ปู” เอย

ขอบคุณรูปภาพดีๆจากเว็บผู้จัดการ