รวมการเทศน์และสนทนาธรรม ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์ โดย ท่านจันทร์ (สมณะจันทเสฏโฐ) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ แจกฟรี ! ท่านที่สนใจอยากได้แผ่นรวมการเทศน์และสนทนาธรรม ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์ ติดต่อได้ที่  angthongthemoon@gmail.com ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์ 01 เบิกบานที่สวนธรรม  http://www.youtube.com/watch?v=yebow9k8IWw ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์ 02 บทกวีเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย http://www.youtube.com/watch?v=958rwUta4_4 ยิ้มสู้กับความตาย ที่นิวซีแลนด์ 03 ยถาแปลและเทศน์สวนธรรม  http://www.youtube.com/watch?v=836c-JIzKsc &nbsp