นับแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมา
อาบน้ำ-ซักผ้าวันละสองหน
เป็นสัจจะอธิษฐานให้ทานทน
ฝากทุกคนร่วมทำจักจำเริญ
วันนี้
อาบน้ำแล้วสองหน
แช่ผ้าไว้ที่ดาดฟ้าตึกมูลนิธิฯ
และซักผ้าที่อ่างทองหนึ่งหน
หลานสาวจะซักให้-แต่ขอซักเอง
ได้ออกกำลังกาย-ได้ฝึกสติตามรู้ตนเอง