ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดกิ่งทิ้งขว้าง
เปลี่ยนร่างแปลงรูปซูปซูบผอม
สงสารคน ตัดต้นไม้ อยู่รายล้อม
รุกขเทวดาไม่น่าจะยอม-ไปโดยดี
หน้าบ้านเกิดที่อ่างทอง