สวนหลวง ร.๙ เช้าสดชื่น
งดงามด้วยความตื่น-มีสติ
ด้วยความรัก ศรัทธา สมาธิ
ความดำริ เลิศวิไล จากใจเรา