เหี่ยวเฉาเศร้าหมองหรือน้องเอ๋ย
ความทุกข์ตรมน่าชมเชยหรือไฉน
ทานตะวันต้องขันแข็งกล้าแกร่งใจ
เถอะร้องไห้เช็ดน้ำตาแล้วท้าตะวัน
(ภาพที่พุทธเมตตาธรรมสถาน
อ้อมน้อย เมื่อวันอาทิตย์ก่อน)