“คนเราฉลาด-เท่าที่เราโง่”
หลวงพ่อโพธิ์สอนจิตไม่ผิดผัน
เห็นความโง่ในตนเองเก่งฉกรรจ์
ความโง่พลันพลัดพรากมากปัญญา

ความโง่น้อยก็ฉลาดมากฝากให้คิด
ความมืดมิด เมื่อถอยห่าง สว่างจ้า
เรียนความโง่ตนแจ้งชัดคลายอัตตา
ความฉลาดสมปรารถนาเป็นแน่นอน

ภาพวันนี้
สวนนวมินทร์ภิรมย์