แมกไม้ สายน้ำ มอบสำนึก
ในส่วนลึกแห่งใจแจ่มใสสด
สัมผัสดิน ยินดี มีอนาคต
ทรหดหนักแน่นดุจแผ่นดิน
ยามเย็น๒๓/๓/๒๕๕๗
สวนนวมินทร์ภิรมย์ บึงกุ่ม กทม.