ลูกชาย-ห้าหกขวบ ร้องไห้
ลูกสาวใกล้-หนึ่งขวบสงบนิ่ง
ชายเข้มแข็งทุกครั้งไปย่อมไม่จริง
ความอ่อนแอคือผู้หญิงไม่จริงเลย