ถึงที่สุดไม่หยุดยั้งพลังสู้
ถึงที่สุดไม่หยุดอยู่หัวใจใหญ่
ถึงที่สุดไม่หยุดยอก่อกำลังใจ
ถึงที่สุดไม่หยุดให้..ความร่มเย็น
(ภาพจากสมาชิก)