ทะเลาะ เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ทะเลาะ ขุ่นเคือง รำคาญขัด
ทะเลาะ เสียเวลา เสียสารพัด
ทะเลาะ เพราะไม่ตัด ทิ้งอัตตา
ความคิดเห็น
ประเด็นปลีกย่อย