พบเด็กหญิงป.ห้าน่าเป็นห่วง
แม่ดื่มเหล้าเมาง่วงอยู่เสมอ
พ่อเป็นใครยังไม่รู้มิอยู่กะเธอ
ใครพลั้งเผลอเด็กจักลักขโมย
ร.ร.วัดท่าตลาด
โพธิ์ทอง อท.
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ข้อมูล
เพื่อการหาผู้อุปการะเด็กหญิงคนนี้
อาตมาได้ไปพบและพูดคุยมาแล้ว