ปลูกกล้วยริมทางกันบ้างเถิด
แก้ก่อเกิด-ปัญหาขาดอาหาร
แก้รถยนต์ชนต้นไม้วายปราณ
แก้เปลืองงบประมาณผลาญแผ่นดิน
(ริมถนนหน้าพุทธเมตตาธรรมสถาน)