Category : กิจนิมนต์ของท่านจันทร์‏

563897_420105358098356_2140754958_n-300x225
กิจนิมนต์ ก.พ. ๕๗

  วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แสดงธรรม ที่ ทะเลธรรม จ.ตรัง นิมนต์โดย อ.รัศมี กฤษณมิษ &nbsp

1373106356670
กิจนิมนต์ ๒๕๕๖

  วันอาทิตย์ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. แสดงธรรมงานศพที่วัดชลประทานฯ ปากเกร็ด นนทบุรี *********** นิมนต์โดย คุณสุมาลี