อย่าทอดทิ้งสิ่งใดจนไหม้มอด
มิกกกอด ก็อย่าให้ อยู่ไกลห่าง
รู้เหลียวแลแชเชือนเพื่อนร่วมทาง
โปรดจุนเจืออย่าจืดจางเหินห่างใจ